Personuppgiftspolicy GDPR

GDPR & Personuppgiftspolicy

Asahi Diamond Industrial Scandinavia AB arbetar enligt gällande GDPR-regler och lagkrav för data och personuppgiftsskydd för att skydda din integritet som Kund, Leverantör såväl som Anställd.

 

 

Syfte

Vi lagrar och behandlar uppgifter i syfte att administrera en åtgärd som du begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag. Vi samlar in uppgifter för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan, samt för att hantera våra kund- och leverantörsrelationer.

 

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Asahi Diamond Industrial Scandinavia AB Org. Nr. 559015–8936

Boställsvägen 1, 702 27 Örebro

Tel 019–100050

 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi

Vi registrerar och lagrar information i våra kund- och leverantörsregister i form av namn, e-post, adress, telefon mm. knutet till din befattning, i det företag du arbetar på eller representerar. Vi lagrar endast den data vi behöver för att hantera vårt uppdrag.

 

 

Datainsamling 

Vi registrerar endast uppgifter som du lämnat till oss via e-post, avtal, andra

dokument du tillhandahåller oss alternativt vid förfrågningar, order, rekrytering, teknisk information eller frågor, besök eller formulär på vår hemsida eller liknande där du själv väljer att lämna

informationen till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt hantera vårt uppdrag och våra relationer.

 

 

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att

förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig

åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av

sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Hela vår digitala plattform ligger hos en extern leverantör som hanterar IT-säkerheten för att garantera att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

 

 

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter endast i enlighet med vad som föreskrivs i lag,

till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det

sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig

som användare. Överföring av uppgifter till andra företag inom samma koncern kan ske.

Överföring av uppgifter till annan extern part än ovanstående sker ej, utan ditt uttryckliga samtycke.

 

 

Tid för lagring

Vi behåller dina uppgifter under den tid som krävs och/eller rättslig grund föreligger. Du kan alltid, utan förklaring begära att vi raderar dina uppgifter så länge vi inte har rättslig grund att behålla dom.